• Javna ustanova "Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije/kantona"
  • Javna ustanova "Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije/kantona"
O nama

O nama

Javna ustanova „Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“ je veterinarsko-specijalistička ustanova koja je kroz povijest bila i ostala nezaobilazni čimbenik, kako u zaštiti životinja tako i u zaštiti zdravlja ljudi i okoline.

Read More

Novosti

Novosti

Zaposlenici JU „Veterinarski zavod HNŽ/K“ su zahvaljujući pozivu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sudjelovali na online treningu „Prevencija i kontrola antimikrobne rezistencije u kontekstu One health pristupa“.

Read More

Djelatnici

Djelatnici

Ravnatelj: Doc. dr. sc. Maja Arapovic, dr. med. vet. Phone/Fax: +387 36 350 209 e-mail:maja.arapovich@gmail.com

Read More

Javna ustanova "Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije/kantona"

Javna ustanova "Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije/kantona"