Kontakt

Kontakt:
Kneza Višeslava 30, 88000 Mostar
Tel. : +387 36 350 209  ;  Fax: +387 36 446 440
e-mail:vet.zavod.mo@gmail.com