O nama

Javna ustanova „Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“ je veterinarsko-specijalistička ustanova koja je kroz povijest bila i ostala nezaobilazni čimbenik, kako u zaštiti životinja tako i u zaštiti zdravlja ljudi i okoline.

Osnivač našeg Zavoda je Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, a osnivačka prava i dužnosti u ime Skupštine Županije obavlja Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i županijsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sukladno zakonu i Odluci o preuzimanju osnivačkih prava i obveza dosadašnje javne ustanove „Veterinarski Zavod HR HB“ Mostar i usklađivanju statusa i poslovanja sa važećim zakonskim propisima.

Kroz proteklih pedesetak godina postojanja djelovali smo pod raznim imenima, a od 2012. godine postojimo kao JU „Veterinarski zavod HNŽ/K“. Od tada počinje borba za uspostavu suvremenoga Zavoda dostojnoga povjerenja naših sugrađana i poslovnih suradnika. U toj borbi nesebičnu pomoć pruža nam naš osnivač Skupština HNŽ/K te Vlada HNŽ/K s nadležnim Ministarstvom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva.

Veterinarski zavod, od svog osnivanja do danas, bavi se dijagnostikom zaraznih i parazitarnih bolesti domaćih životinja te kontrolom higijenske ispravnosti namirnica životinjskog porijekla. U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti Zavod štiti interese Županije i provodi politiku veterinarsko-zdravstvene zaštite utvrđenu od strane nadležnih tijela Federacije i Županije. Poboljšanjem postojeće kvalitete rada i stjecanjem certifikata o akreditiranom laboratoriju, nastojat ćemo pozicionirati Zavod u sam vrh sustava za praćenje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti, koje mogu narušiti ne samo zdravlje životinja nego i stanovništva naše Županije, pa i šire. Uspostava suvremenog laboratorija koji provodi standardizirane i verificirane dijagnostičke metode je poglavito važna zbog blizine graničnih prijelaza i brzine kontrole zdravstvene ispravnosti uvezenih sirovina i proizvoda, što nam u konačnici omogućuje da našem stanovništvu garantiramo dostupnost higijenski ispravnih proizvoda.

Zaključno, težimo napretku i razvitku našeg Zavoda koji se zasniva na stvarnim potrebama prakse i suvremenim zahtjevima moderne veterinarske znanosti. Prihvaćajući izazove i usvajanjem standarda koje suvremena znanost stavlja pred nas, nastojat ćemo unaprijediti poslovanje našeg Zavoda i zadovoljiti standarde europskih i svjetskih referentnih laboratorija.