Unaprjeđenje Veterinarskih Standarda u BiH: Studijske Posjete Austrijskoj Agenciji za Zdravlje i Sigurnost Hrane

U sklopu sveobuhvatnih nastojanja za unapređenje veterinarskog sektora u Bosni i Hercegovini, poseban fokus stavljen je na usavršavanje praksi i protokola koji se koriste u borbi protiv zaraznih bolesti. U tom kontekstu, pod pokroviteljstvom Ureda za veterinarstvo BiH i u okviru šireg Twinning projekta, Lejla Pobrić-Hadžihasanović, istaknuta uposlenica Zavoda, sudjelovala je u studijskoj posjeti Austrijskoj agenciji za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) lociranoj u Mödlingu. Ovaj edukativni posjet, održan od 16. do 18. listopada 2023. godine, bio je prilika za sudionike da prodube svoje razumijevanje i znanje o suvremenim laboratorijskim procedurama koje igraju ključnu ulogu u dijagnostici zaraznih bolesti.

Jedan od glavnih ciljeva ove inicijative bio je pružiti temeljito praktično i teorijsko upoznavanje s metodama dijagnostike Afričke svinjske kuge (ASF), bolesti koja predstavlja značajan izazov za veterinarske stručnjake i agroindustrijski sektor. Tijekom posjete, sudionici su bili uključeni u niz detaljnih radionica i obuka. Fokus je bio na sljedećim segmentima:

  • Detaljni postupci manualne i poluautomatizirane ekstrakcije nukleinskih kiselina, ključni za precizno testiranje uzoraka.
  • Upotreba Real-Time PCR metode za brzu i preciznu identifikaciju ASF virusa, što je od suštinske važnosti za rano otkrivanje i prevenciju širenja bolesti.
  • Primjena konvencionalne PCR tehnike i gel-elektroforeze za dijagnostiku ASFV, uključujući korake potrebne za pripremu, provedbu i analizu rezultata.
  • Važnost kontrole kvalitete, učinkovite interpretacije rezultata, strategija za rješavanje uobičajenih problema te implementacija mjera biosigurnosti kako bi se osigurala pouzdanost i sigurnost laboratorijskih procesa.
  • Insight u optimalno organiziranje molekularno-bioloških laboratorija, uključujući popis neophodne opreme i najbolje prakse u vođenju informacijskih sustava koji podržavaju laboratorijske operacije.

Osim pružanja neprocjenjivog praktičnog znanja i iskustva, studijska posjeta također je promovirala suradnju između različitih entiteta. Stručnjaci iz veterinarskih laboratorija iz Sarajeva, Banja Luke, i Bihaća imali su priliku ne samo usvojiti nove vještine već i podijeliti svoje jedinstvene izazove i iskustva. Ovaj kolektivni pristup ne samo da je omogućio razmjenu znanja već je također poslužio kao platforma za izgradnju snažnijih profesionalnih veza.

Krajnji cilj ove i sličnih edukativnih inicijativa je jačanje lokalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini kako bi se osiguralo da veterinarski sektor može odgovoriti na postojeće i buduće izazove, posebno u kontekstu usklađivanja sa strogim standardima i praksama Europske unije. Ovim putem se ne samo podiže razina stručnosti unutar zemlje, već se i doprinosi većoj sigurnosti i stabilnosti cijelog regiona u pogledu zdravlja životinja i sigurnosti hrane.