Uručena oprema Veterinarskom zavodu HNŽ

Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo danas je u prostorijama JU „Veterinarski zavod HNŽ“ Mostar uručio veterinarsku opremu za potrebe Službe za veterinarske poslove u vrijednosti 20.000,00 KM.
Služba je osnovana 2012. godine u JU „Veterinarski zavod HNŽ“  potpisivanjem Ugovora s Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo o međusobnim pravima i obvezama.Služba za veterinarske poslove obavlja poslove koji se odnose na terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, parazitarnih i drugih oboljenja životinja; prati, istražuje, unapređuje i primjenjuje metode otkrivanja, suzbijanja i preveniranja zaraznih, parazitarnih  i drugih oboljenja životinja; planira i predlaže mjere dezinficiranja, dezinsekcije i deratiziranja radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja; istražuje načine zaštite od zoonoza, 

prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša na zdravstveno stanje životinja; obavlja laboratorijske pretrage proizvoda životinjskog podrijetla i vode; obavlja kontrolu radioaktivnih materija na i u životinjama, mesu, mlijeku i proizvodima životinjskog podrijetla, hrani i vodi za životinje i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja iz oblasti veterinarstva na području Županije