Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue

Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, koji kroz fizikalno-kemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje, te određivanje veterinarskih lijekova i kontaminanata u tkivima i hrani životinjskog podrijetla sudjeluje u kontroli kvalitete i zdravstvene ispravnosti širokog broja uzoraka. Analizom ostataka kontaminanata određuje se čistoća i sigurnost proizvoda, kao i identifikacija potencijalnog zagađivača.

Voditelj

Lejla Kebo, dr.vet.med

VODITELJ ODJEL ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO