Laboratorij za mikrobiološku analizu hrane, hrane za životinje i vode.

Ovaj laboratorij vrši ispitivanja uzoraka hrane na prisustvo štetnih bakterija, kvasaca, plijesni i drugih mikroorganizama koji mogu uzrokovati trovanje hranom kao i druge bolesti, te predmeta opće upotrebe kao što su brisevi radni, proizvodnih i ostalih površina u doticaju s hranom. Kroz kontinuirano usavršavanje i praćenje novih tehnologija, te stalnim učešćima na izvan laboratorijskim testiranjima, ovaj laboratorij osigurava visoku razinu stručnosti i pouzdanosti u svom radu te doprinosi općem cilju očuvanja zdravlja javnosti. Potvrda kvalitete rada ovog laboratorija je i akreditacija od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA), koju laboratorij posjeduje od 2017. godine za devet metoda u skladu sa zahtjevima međunarodnog standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018

Metode

  • Brojanje mikroorganizama pri 30 ˚C
  • Detekcija i Brojanje Salmonella spp.
  • Brojanje Koagulasa Pozitivnih Stafilokoka
  • Detekcija i Brojanje Listeria spp.
  • Brojanje Sulfitoredukujućih Bakterija
  • Brojanje Escherichia coli
  • Brojanje Kvasaca i Plijesni STANDARD: BAS EN ISO 21528-2:2018
  • Detekcija i Brojanje Enterobacteriaceae

Uloga

Ključna uloga ovog laboratorija je u kontroli hrane u hitnim situacijama, poput epidemija trovanja hranom ili kontaminacije hrane gdje brzom reakcijom može pružiti pouzdane informacije koje su ključne za sprječavanje širenja bolesti i zaštitu javnog zdravlja. Dok subjekte u poslovanju s hranom koji su osigurali da se njihova hrana kontrolira, u ovom laboratoriju obavještava ranim otkrivanjem u slučaju neprihvatljivih rezultata što im osigurava siguran rad. Uz stručnost i posvećenost svom radu, ovaj laboratorij unutar JU VZ HNK/Ž zauzima važno mjesto u zaštiti zdravlja ljudi i životinja u promicanju sigurnosti i kvaliteti prehrambenih proizvoda na području cijelog Hercegovačko neretvanskog kantona/županije kao i susjednih kantona/županija, kroz učešća u službenoj kontroli namirnica životinjskog porijekla od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te samokontroli subjekata u poslovanju s hranom, kao i izvoznih i proizvodnih objekata.

Voditelj

Lejla Kebo, dr.vet.med

VODITELJ ODJEL ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO